POLSKI ŁAD - zmiany w rozliczaniu samochodu w firmie


Przesyłanie dokumentów

Przedsiębiorca, który sprzeda wykupione z leasingu auto, będzie musiał wykazać przychód z działalności gospodarczej i zapłacić podatek.

Auta, które dotąd były rozliczane w podatkowych kosztach firmy, po zakończeniu umowy leasingu mogły zostać wykupione na cele prywatne i po pół roku od wykupu można było je sprzedać bądź przekazać na cele osobiste bez podatku.

Po zmianach od 1 stycznia 2022r przedsiębiorca, który sprzeda wykupione z leasingu auto, będzie musiał wykazać przychód z działalności gospodarczej i zapłacić podatek, nie będzie miał znaczenia fakt czy wykupi je na firmę czy na cele prywatne.

Aby tego uniknąć, będzie musiał czekać ze sprzedażą aż sześć lat (liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania samochodu z biznesu).

Nowe zasady rozliczenia mają zastosowanie do rzeczy nabytych po 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przedsiębiorca, który wykupi auto z leasingu do końca roku, przeznaczy na prywatne potrzeby i sprzeda po sześciu miesiącach (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie), nie zapłaci podatku.


Kolejna zmiana dotyczy samochodów firmowych, zminiają się zasady naliczania przychodu pracownikom, którzy korzystają z samochodów służbowych. Od 1 stycznia 2022 przychód będzie uzależniony od mocy silnika a nie jak dotychczas od pojemności silnika.
2021Polski Ład
PojemnośćMocKwota ryczałtu
do 1600do 60 kW250 zł
powyżej 1600powyżej 60 kW400 zł
Dla samochodów elektrycznych ryczałt wyniesie 250 zł.