Limity transakcji gotówkowych

Przedsiębiorca - Przedsiębiorca (B2B)

Nowy limit transakcji gotówkowych pomiędzy firmami to 8 000 zł

Płatność gotówką za transakcje powyżej 8000 zł nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


Przedsiębiorca - Konsument (B2C)

Limit dla transakcji gotówkowych dla klienta indywidualnego to 20 000 zł

Płatność gotówką za transakcje powyżej 20 000 zł będą podwójnie opodatkowane najpierw od przychodu następnie od przyjęcia gotówki.

Składka zdrowotna od przychodów członka zarządu uzyskiwanych na mocy uchwały

Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2021

Jeżeli spółka zdecyduje się wynagradzać członka zarządu za obowiązki pełnione w ramach powołania, to otrzymane z tego tytułu przychody są opodatkowane progresywnymi stawkami podatkowymi 17% i 32%.

Przychody uzyskiwane przez członków zarządu w ramach stosownych uchwał nie stanowią podstawy do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego.


Polski Ład - po zmianach

Od 1 stycznia 2022 roku przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu na mocy uchwały będą stanowić podstawę do obowiązkowej 9% składki zdrowotnej bez możliwości jej odliczenia od podatku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2022

Umowa o pracę

3010 zł brutto to minimalne wynagrodzenie na umowę o pracę.


Umowa - zlecenie

19,70 zł brutto to minimalna stawka godzinowa na umowie cywilnoprawnej.